Bolig & Indretning, Oplevelser, Økonomi & Business

Det er vigtigt, at dine medarbejdere har gode arbejdsvilkår

kontormiljø

Det er ret vigtigt for din virksomhed, at dine medarbejdere har gode arbejdsvilkår, da det i sidste ende kan medføre længerevarende sygdomsforløb blandt medarbejderne, hvis arbejdsmiljøet ikke har været i orden. Det gælder for både det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø, at et dårligt arbejdsmiljø øger chancen betydeligt for, at arbejdernes trivsel forværres og at medarbejderne i sidste ende forlader arbejdet eller bliver sygemeldt over længere perioder. Der er en række tiltag du som arbejdsgiver kan gøre for at fremme medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Dette kan du læse mere om her i artiklen.

De fysiske arbejdsvilkår for medarbejderne

Der er mange gode grunde til, at medarbejderne bør have gode fysiske arbejdsvilkår. Der kan ske store ulykker eller længerevarende fysiske gener for medarbejderne, hvis de ikke har gode fysiske arbejdsvilkår. Det kan bl.a. være en rigtigt god idé, at medarbejderne har mulighed for gode arbejdsstillinger ved bl.a. at tilbyde dem gode ergonomisk korrekte kontorstole, så de kan indstille kontorstolene efter deres egne behov. Køb de helt rigtige kontorstole på denne hjemmeside https://www.inventarland.dk/, hvor du finder et stort udvalg.

Udvalget er så stort, at du med stor sandsynlighed vil finde det du søger. Hvis dine medarbejder har en god kontorstol og eventuelt et hævesænke skrivebord, giver du dine medarbejdere muligheden for at indstille bord og stol korrekt efter deres behov. Opstår der således gener for medarbejderne, vil det ikke længere være arbejdsgivers ansvar, da de gode arbejdsvilkår er stillet til rådighed for medarbejderen.

god kontorstol

Andre fysiske arbejdsvilkår

Der findes også andre måder at fremme de gode fysiske arbejdsvilkår på. Afhængigt af hvad medarbejderne laver, vil de gode fysiske arbejdsvilkår bl.a. kunne sikres gennem redskaber, der kan sørge for, at medarbejderne undgår tunge løft i løbet af dagen eller som mindsker risikoen for, at medarbejderne laver uhensigtsmæssige vrid i ryggen. Det er en gode huskeregel for dig som arbejdsgiver, at så længe du stiller de gode redskaber til rådighed, vil det være medarbejderens ansvar at benytte sig af dem. Sker der således skader på arbejdet, vil det første du bør gøre være at undersøge, om medarbejderen har benyttet de redskaber, der er stillet til rådighed.

Psykiske arbejdsvilkår har også stor betydning

De psykiske arbejdsvilkår har også stor betydning for, om medarbejderne holder længe i jobbet. Der kan være tale om jobs som fra tid til anden kræver meget af medarbejderne og derfor øges risikoen for, at medarbejderne bliver sygemeldt med stress. Faktisk sygemeldes hver dag 35.000 danskere pga. stress. Det er derfor rigtigt vigtigt at sørge for, at medarbejderne får mulighed for bl.a. pauser i løbet af dagen, eller mulighed for at tale sammen eller blive få sparring fra en leder eller en supervisor, hvis de har et arbejde, hvor de skal træffe svære beslutninger. De fleste medarbejderes trivsel vil højnes, hvis de har en følelse af, at de bliver anerkendt for deres arbejde. Derfor kan selv de helt små tiltag som en julegave være med til at gøre en forskel for medarbejdernes trivsel.